Historie - Otto Andersen

Otto Andersens dagbog - indledning

Avisfoto fra 16. april 1948, Berlingske AftenavisIngeniør Otto Andersen var ikke ukendt med byggerier på Grønland. Den 16. april 1948 ankom han til København med det gode skib G.C. Amdrup fra Frederikshåb, hvor han havde ledet opførelsen af vejrstationen.

Derfor blev det antagelig ham der skulle lede byggeriet af Danmarkshavn. Der var intet i Danmarkshavn, kun en barsk kyst med sæler, hvalrosser, moskusokser og isbjørne, så alt skulle med på skibet, byggematerialer, mandskab (17 personer), mad til 14 måneder og en stor portion selvtillid til at det ville lykkes disse mennesker at enes under de barske forhold. Det var ikke altid tilfældet.

Læs derfor denne gribende beretning i Otto Andersens dagbog om forholdene dengang. Den bærer tydeligt præg af at forholdene ikke var optimale, og at vinteren, hvor det er mørkt døgnet rundt, var virkelig vanskelig at komme igennem.

Artikel fra 16. april 1948, Berlingske AftenavisBerlingske Aftenavis skriver den 16. april 1948:
Ingeniør Otto Andersen har arbejdet i Frederikshaab med Opførelsen af den store Vejrmeldingsstation dér. Vi haaber, at den kan være færdig til Efteraaret, udtaler Ingeniøren, men Grønlænderne er ikke videre gode Arbejdere. De kan finde paa uden Varsel at forlade Arbejdet for at gaa paa Jagt eller fiske, og det gør jo Arbejdet noget besværligere. Hertil kommer, at vi siden Nytaar og til sidst i Marts havde Snestorm uafbrudt Døgnet rundt, men der bliver dog arbejdet saa godt, som det er muligt, saa Stationen skal nok blive færdig til Tiden. [Se artikel]

Byggefirmaet Asmussen & Weber skriver den 17. august 1950:
Ingeniør Otto Andersen har været ansat i vort firma fra oktober 1947 til 31. december 1949 og forlod os da efter eget ønske for at tiltræde anden stilling.
Ingeniør Andersen har i den forløbne tid hovedsagentlig været beskæftiget ved vore byggearbejder i Grønland, hvor han har haft den daglige ledelse i Danmarkshavn ved opførelse af en senderstation og 2 mandskabshuse samt et pakhus, som har krævet en arbejdsstyrke på ca. 20 håndværkere fordelt på samtlige byggefag, herunder installation af varmeanlæg og sanitære installationer.
Det er vort indtryk, at ingeniør Andersen har forstået at gøre sig godt gældende på disse, efter normale forhold, fjerntliggende og vanskelige byggepladser, og således, at han også har haft et godt forhold til såvel bygherrens repræsentanter som til håndværkerne samt tillige den grønlandske befolkning, som hr. Andersen er kommet i berøring med under udførelsen af de ham pålagte arbejder. Da ingeniør Andersen tillige har et praktisk greb på at tilrettelægge og gennemføre de tekniske arbejder kan vi medgive ham vor bedste anbefaling.
København K., den 17. august 1950.
ASMUSSEN & WEBER
København
E. Weber. [Se anbefaling]